Xổ số Giáng sinh


Mỗi ngày trong tháng 12 chúng tôi sẽ tìm ra người chiến thắng trong xổ số Giáng sinh! Giành được hạt Trollbeads xinh đẹp để tạo cảnh cho mùa giải.
Một số ngày chúng ta sẽ có một người chiến thắng… một số ngày hai - hoặc nhiều hơn.
Kiểm tra lại thường xuyên để xem bạn có phải là một trong những người chiến thắng may mắn không!
Những người chiến thắng cũng sẽ được liên lạc trực tiếp bằng e-mail.

Josephine
Germany
Dec 1st 18
Anna Lofoco
Italy
Dec 1st 18
Tara Ricker
USA
Dec 2nd 18
Oriana Crivello
Italy
Dec 2nd 18
Albina Velichkiene
Lithuania
Dec 3rd 18
Ornella Capirossi
Italy
Dec 3rd 18
Maria Carmela Pagano
Italy
Dec 3rd 18
Betina Rader
USA
Dec 4th 18
Maura Davolio
Italy
Dec 5th 18
Claudia Gisbrecht
Germany
Dec 6th 18
Agnė Ūdrienė
Lithuania
Dec 7th 18
Daniela Mantello
Italy
Dec 7th 18
Barbara Michalska
Poland
Dec 8th 18
Laura Bocchi
Italy
Dec 9th 18
rungen davisha
Mauritius
Dec 10th 18
Tatjana van Lottum
Netherlands
Dec 10th 18
Kylie Marsh
United Kingdom
Dec 10th 18
Angelica Padalino
Italy
Dec 11th 18
Marion Klaeden
Germany
Dec 12th 18
Harrison Hollies
USA
Dec 12th 18
Jolita Jonuškaitė
Lithuania
Dec 13th 18
Blomme Lena
Belgium
Dec 13th 18
Kalliroi Klonaridou
Greece
Dec 13th 18
Stefanie ten Voorde
Germany
Dec 13th 18
Federica Romeo
Italy
Dec 13th 18
Diane Siefker
USA
Dec 13th 18
Aiste Tarasoviene
Lithuania
Dec 13th 18
Sandra Bakker
Netherlands
Dec 13th 18
Maria Mohrbach Nielsen
Denmark
Dec 13th 18
Cristina Carretta
Italy
Dec 13th 18
Bianca Meinicke
Germany
Dec 13th 18
Raina Horan
USA
Dec 13th 18
Martijn Haeck
Netherlands
Dec 13th 18
Nida Valikonytė
Lithuania
Dec 14th 18
Cecilia Coccia
Italy
Dec 15th 18
Martyna Matuszak
Poland
Dec 15th 18
Martina Sebastian
Germany
Dec 16th 18
Susanne Beach
USA
Dec 17th 18
mary carr
Australia
Dec 17th 18
Heidi Nielsen
Denmark
Dec 17th 18
sara rossi
Spain
Dec 18th 18
NATALIA LEIVA
Italy
Dec 19th 18
林依儒
Taiwan
Dec 20th 18
megan kilpatrick
USA
Dec 21st 18
Angelika Voß
Germany
Dec 22nd 18
Leny Provoost
Netherlands
Dec 23rd 18
Sofia Mulas
Italy
Dec 24th 18
Kelly May
United Kingdom
Dec 24th 18
Aurelija Stachaviciene
Lithuania
Dec 24th 18
Egle
Denmark
Dec 24th 18
Yvonne Young
USA
Dec 25th 18
sandra magh
Germany
Dec 25th 18
Eleonora Suppo
Italy
Dec 25th 18
Natalija Kudriavceva
Lithuania
Dec 25th 18
Seah Yen Sin
Singapore
Dec 26th 18
paula stam
Netherlands
Dec 26th 18
Emma Howard
United Kingdom
Dec 27th 18
mara pezzati
Italy
Dec 27th 18
Džiuganta Sopickaja
Lithuania
Dec 28th 18
Kim Carlson
USA
Dec 28th 18
Jojo Villacrusis
Philippines
Dec 29th 18
Karina Rickens
Denmark
Dec 30th 18
Mariangela Genovese
Italy
Dec 31st 18
Linsy Seegers
Netherlands
Dec 31st 18

Every story has a bead